Jerzy Jedlicki

(ur. 1930 r.) polski socjolog i historyk idei, prof., współpracownik Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX-XX wieku w Instytucie Historii PAN. Członek Collegium Invisibile. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim, na kilku uniwersytetach amerykańskich i w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W l. 1977-1981 był wykładowcą "uniwersytetu latającego" (Towarzystwo Kursów Naukowych). Od roku 1999 przewodniczy Radzie Programowej Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofbii "Otwarta Rzeczpospolita". Zainteresowania badawcze: historia kultury wieków od XVIII do XX, historia społeczna. Autor m.in.: "Klejnoty i bariery społeczne: przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu" (1968); "Forma i treść «umowy społecznej» (1980); "Liberalizm dzisiaj: eseje warszawskie" (redakcja: 1981); "Źle urodzeni czyli O doświadczeniu historycznym: scripta i postscripta" (1993); "Inteligencja polska XIX i XX wieku" (współredakcja: 1997); "Świat zwyrodniały: lęki i wyroki krytyków nowoczesności" (2000); "Ideały nauki i konflikty wartości" (współredakcja: 2005); "Błędne koło: 1832-1864" (2008); "Droga do narodowej klęski" (2013).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują: studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku