Janusz Małłek

emeryt. prof. Zakładu Historii Krajów Niemieckich Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Członek korespondent Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU, członek Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, doktor honoris causa UWM w Olsztynie. Zainteresowania badawcze: historia Prus Książęcych i Królewskich w XVI i XVII wieku, historia Reformacji, historia krajów skandynawskich. Autor m.in.: "Dwie części Prus: studium z dzejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku" (1987); "Inne szkice pruskie: szkice z dziejów Prus Polskich i Książęcych" (2012); "Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.)" (2012); "Poland and Prussia in the Baltic area from the sixteenth to the eighteenth century" (2013).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548: studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna

Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542: studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskim