Janusz Kaliński

(ur. 1942 r.) prof. w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Polski ekonomista i historyk, profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie historii gospodarczej. Odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zainteresowania badawcze: najnowsza historia gospodarcza Polski, ze szczególnym uwzględnieniem problemów polityki gospodarczej, przemian strukturalnych, planowania, handlu i transportu. Autor m.in.: "Plan Odbudowy Gospodarczej 1947–1949" (1977); "Historia gospodarcza Polski Ludowej" (2005); "Historia gospodarcza Polski 1989-2004" (2009); "Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004" (2009); "Polskie osiągnięcia gospodarcze : perspektywa historyczna" (redakcja: 2010); "Stosunki gospodarcze Polski z państwami Europy Środkowej i Wschodniej po rozszerzeniu Unii Europejskiej" (redakcja: 2011); "Autostrady w Polsce czyli Drogi przez mękę" (2011); "Wybrane zagadnienia ekonomiczne Polski, Unii Europejskiej i świata" (redakcja: 2012); "Z zagadnień transformacji i integracji gospodarczej" (redakcja: 2013); "Economy in Communist Poland: the Road Astray" (2014); "Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku" (współautor: 2014).

Liczba opublikowanych utworów: 8

Bitwa o handel: 1947-1948

Historia gospodarcza XIX i XX w.

Plan odbudowy gospodarczej: 1947-1949

Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004

Gospodarka Polski w latach 1944-1989: przemiany strukturalne

Gospodarka Polski w XX wieku

Bibliografia historii gospodarczej Polski w latach 1944-1989

Polityka gospodarcza Polski w latach 1948-1956