Jan Dzięgielewski

prof. Instytutu Nauk Historycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW oraz Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Pracownik Katedry Historii Nowożytnej UKSW. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: dzieje Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym, ze szczególnym uwzględnieniem ustroju i kultury politycznej oraz stosunków wyznaniowych, oraz dzieje Mazowsza i Podlasia w XV-XVIII w. Autor m.in.: "Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV" (1990, 1992); "Encyklopedia historii Polski: dzieje polityczne" (t. 1-2: 1994-1995); "Ilustrowane dzieje parlamentaryzmu polskiego: jak odbywano sejmy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów" (1996); "Mazowsze w procesach integracyjnych i dezintegracyjnych w Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku: studia i szkice" (redakcja: 2010).Liczba opublikowanych utworów: 1

O tolerancję dla zdominowanych: polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Władysława IV