Jakub Potulski

(ur. 1973) prof. i kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych i Studiów Strategicznych w Instytucie Politologii UG. Członek Rady Naukowej Instytutu Geopolityki z Częstochowy – pozarządowego ośrodka naukowo-eksperckiego zorganizowanego w 2007 r. w formie sieci naukowo-badawczej. Zainteresowania badawcze: socjologia stosunków politycznych, funkcjonowanie współczesnych partii i systemów partyjnych w ujęciu przemian globalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji, świadomość geopolityczna i społeczna w Rosji po 1991 r., historia Rosji w XIX i XX w., w tym historia gospodarcza i polityczna, rola Kościołów prawosławnych w Rosji, teoria władzy państwowej, teoria globalizacji. Autor m.in.: "Idea i praktyka federalizmu w Rosji" (2004); "System partyjny Rosji: tradycja i współczesność" (2007); "Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej" (2008); "Wprowadzenie do geopolityki" (2010); "Geopolityka w świecie ponowoczesnym" (2011); "Wprowadzenie do socjologii stosunków politycznych" (2011); "Współczesne problemy badawcze w politologii" (2015).

Liczba opublikowanych utworów: 5

System partyjny Rosji: tradycja i współczesność

Rola i znaczenie tradycji w funkcjonowaniu współczesnych instytucji politycznych w Rosji

Wprowadzenie do geopolityki

Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federacji

Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej: między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką