Jacek Pyżalski

dr hab., adiunkt w Zakładzie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu oraz w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Mediator sądowy, trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Autor, (współ)wykonawca lub kierownik ponad czterdziestu projektów krajowych i międzynarodowych, m.in. ACERISH 2 (Adult Mentoring, Dragon Fly, ROBUSD, We can). Zainteresowania badawcze: agresja elektroniczna, nowe media, komunikacja w szkole, promocja zdrowia, cyberprzemoc wśród młodzieży. Autor pierwszej na rynku polskim monografii dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011). Prowadzi autorską stronę. Autor m.in.: "Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne: podręcznik metodyczny" (współredakcja: 2011); "Cyberbullying: zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie" (redakcja: 2012); "Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży" (2012).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Nauczyciele – uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie