Ida Kurcz

(ur. 1930) emeryt. prof. i kierownik Zakładu Psycholingwistyki w Katedrze Psychologii Poznawczej UW. Obecnie w Instytucie Psychologii PAN, gdzie przez wiele lat kierowała Pracownią Psycholingwistyki, i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, European Society for Cognitive Psychology oraz wielu innych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Redaktor czasopism i podręczników. W l. 2002-2003 współpracowała z magazynem psychologicznym „Charaktery”, gdzie pisała stałe felietony do działu „Język i jego znawcy”. W 2011 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zajmuje się psychologią poznawczą i psycholingwistyką, której jest w Polsce prekursorką. Jest autorką opracowań normatywnych do badań psycholingwistycznych, m.in. norm skojarzeń i list frekwencyjnych języka polskiego. Prowadzi badania nad procesami rozumienia i reprezentacji tekstu w umyśle, m.in. w aspekcie międzykulturowym oraz stereotypów w myśleniu i spostrzeganiu. Autorka m.in.: "Wiedza a język", t. 1-2 (współredakcja: 1986-1987); "Interakcyjne i autonomiczne przetwarzanie informacji językowych: na przykładzie procesu rozumienia tekstu czytanego na głos" (współautorka: 1990); "Akty semiotyczne, ich wytwory i mechanizmy (z psychologicznych teorii i badań nad procesami poznawczymi i komunikacją)" (współredakcja: 1992); "Psychologia ogólna" (współredakcja: 1992); "Stereotypy i uprzedzenia" (współredakcja: 1992); "Pamięć, uczenie się, język" (1992, wyd. 1); "Psychologia a semiotyka: pojęcia i zagadnienia" (redakcja: 1993); "Zmienność i nieuchronność stereotypów: studium na temat roli stereotypów w reprezentacji umysłowej świata społecznego" (1994); "Percepcja i interpretacja społecznej i politycznej sytuacji w Polsce" (współredakcja: 1997); "Psychologia języka i komunikacji" (2000, wyd. 1); "Język jako przedmiot badań psychologicznych : psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka" (współredakcja: 2011).

Liczba opublikowanych utworów: 4

Język a reprezentacja świata w umyśle

Psycholingwistyka: przegląd problemów badawczych

Psychologia czynności: nowe perspektywy

Studia nad teorią czynności ludzkich