Grzegorz Godlewski

prof. i kierownik Zakładu Antropologii Słowa Instytutu Kultury Polskiej UW. Zainteresowania badawcze: antropologia słowa. Autor podręczników akademickich do nauki antropologii kultury i wiedzy o kulturze oraz m.in.: "Słowo, pismo, sztuka słowa: perspektywy antropologiczne" (2008); "Kulturologia polska XX wieku", t. 1-2 (współredakcja: 2013).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Bachus w kontuszu: z dziejów motywu alkoholu w literaturze polskiej

Lekcja kryzysu: źródła kulturalizmu Floriana Znanieckiego