Grażyna Teusz

dr, adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Ukończyła kursy i uzyskała certyfikaty w zakresie Terapii i Pedagogiki Gestalt (Berlin, Kraków), arteterapii oraz systemowej terapii rodzin (Berlin, Wrocław). Przedmiotem jej aktualnie prowadzonych międzykulturowych badań porównawczych jest biograficzno-narracyjna (nie)ciągłość konstruowania tożsamości rodziny na emigracji w niemieckiej przestrzeni językowo–kulturowej. Zainteresowania badawcze: psychologia i pedagogika rodziny, psychologia narracyjna, poradnictwo biograficzne, krytyczne wydarzenia życiowe w cyklu życia rodziny oraz w dynamice zmian rozwojowych w systemie rodziny; systemowa terapia par, małżeństw i rodziny oraz coaching rodzicielski; socjoterapia i arteterapia. Autorka m.in. "Edukacja poprzez język: o całościowym uczeniu się" (współautorstwo: 1996, 1999); "Rodzina – tożsamość – pamięć" (współredakcja: 2009).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Edukacja poprzez język: o całościowym uczeniu się