Ewa Domańska

(ur. 1963) prof. w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytutu Historii UAM. Członkini Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Historiograficznego, międzynarodowej fundacji “Imitatio. Integrating the Human Sciences”. Członkini redakcji wielu czasopism naukowych polskich i zagranicznych. Prowadzi stronę autorską http://ewadomanska.pl/. Zainteresowania badawcze: współczesna anglo-amerykańska teoria i historia historiografii, metodologia historii, porównawcza teoria nauk humanistycznych i społecznych, historia postantropocentryczna i nie-europejskie podejścia do przeszłości, posthumanistyka i humanistyka ekologiczna. Autorka m.in.: "Między modernizmem a postmodernizmem: historiografia wobec zmian w filozofii historii" (współautor: 1994); "Historia: o jeden świat za daleko?" (współautor: 1997); "Pamięć, etyka i historia: anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych: antologia przekładów" (współredakcja: 2002); "Zagłada: współczesne problemy rozumienia i przedstawiania" (współredakcja: 2009); "Historia egzystencjalna: krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej" (2012); "Historia – dziś: teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości" (współredakcja: 2014).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Historie niekonwencjonalne: refleksja o przeszłości w nowej humanistyce

Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach