Elżbieta Tarkowska

(ur. 1944 r.) emeryt. prof. i kierownik Zespołu Badań nad Ubóstwem w Zakładzie Teorii Kultury PAN. Obecnie prof. i kierownik Katedry Socjologii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dyrektor Instytutu. Zainteresowania badawcze: socjologia i antropologia czasu, socjologia kultury, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiej szkoły socjologicznej, badanie stylów życia, w tym dawnej i obecnej biedy w Polsce. Autorka m.in. "Ciągłość i zmiana socjologii francuskiej: Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss" (1974); "Życie codzienne w domach pomocy społecznej" (1994); "Młodzież z byłych PGR-ów: raport z badań" (2002); "Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego" (redaktor: 2013).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Czas w życiu Polaków: wyniki badań, hipotezy, impresje

Czas w społeczeństwie: problemy, tradycje, kierunki badań

Zrozumieć biednego: o dawnej i obecnej biedzie w Polsce