Elżbieta Hałas

(ur. 1954) socjolog, profesor nauk humanistycznych. Od 2003 pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Socjologii Kultury. W latach 1973-1978 studiowała filozofię, nauki społeczne i romanistykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Magisterium z filozofii uzyskała w 1978 na podstawie pracy „Floriana Znanieckiego koncepcja współczynnika humanistycznego i jej metodologiczne konsekwencje”. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała w 1986 na reaktywowanym Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie rozprawy „Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu”. Za tę pracę otrzymała w 1989 r. Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Habilitowała się w 1993 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej „Konwersja. Perspektywa socjologiczna”. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymała w 2003 r. na wniosek Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1981-2003 pracowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie od 1994 r. kierowała Katedrą Socjologii. W 1993 r. wykładała w University of Georgia at Athens (USA). Była stypendystką Fulbrighta, American Council of Learned Societies, Center for Social Sciences w Columbia University, Institut für die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu, J.F. Kennedy Institute of North American Studies (Freie Universität w Berlinie). Jest laureatką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program „Mistrz”). W latach 1999-2003 była członkiem Executive Council European Sociological Association. Utworzyła i redaguje serię wydawniczą „Studies in Sociology: Symbols, Theory and Society”, publikowaną przez Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften. Zainteresowania badawcze: teoria kultury i metodologia nauk o kulturze; socjologia kulturowa; symbolizm społeczny i polityka symboliczna; pamięć kulturowa i tożsamość; interakcjonizm symboliczny i komunikacja społeczna; relacje społeczne i socjologia jednostki; socjologia religii, konwersja i zaangażowanie do ruchów społecznych; współczesne transformacje kultury. Jest autorką m.in. następujących książek: „Przez pryzmat kultury. Dylematy badań nad współczesnością” (2015); „Towards the World Culture Society: Florian Znaniecki’s Culturalism” (2010); „Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretacyjnej” (2007); „Konwersja. Perspektywa socjologiczna” (2007; 1992); „Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń” (wyd. nowe 2006 i nast.; 1989). Zredagowała m.in. następujące książki: „Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przyszłości” (2012); „Europa. Zbliżenia, kontrowersje, perspektywy” (2002); „Symbols. Power and Politics” (2002); „Florian Znaniecki’s Sociological Theory and the Challenges of the 21st Century” (2000). Prowadzi stronę autorską: http://www.elzbieta-halas.pl

Liczba opublikowanych utworów: 2

Znaczenia i wartości społeczne: o socjologii Floriana Znanieckiego

Symbole w interakcji