Barbara Markowska

dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Collegium Civitas. Uczestniczyła w projektach związanych z kulturami lokalnymi i wielokulturowością. Zainteresowania badawcze: przemiany sfery publicznej i analiza dyskursu, relacja pomiędzy pamięcią zbiorową a tożsamością kulturową, polityczny i krytyczny wymiar teorii społecznej. Autorka m.in. "To oni są wszystkiemu winni...: język wrogości w polskim dyskursie publicznym" (współredakcja: 2012); "Miejsce klasztoru w Wąchocku w lokalnej pamięci zbiorowej" (współautorka: 2013).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Kapitał kulturowy w działaniu: studium światów społecznych Białowieży