Barbara Borowik

dr, adiunkt w Zakładzie Metod Obliczeniowych Instytutu Informatyki Politechniki Krakowskiej. Zainteresowania badawcze: inteligentne narzędzia informatyczne, języki formalne i automaty, pamięci asocjacyjne, w tym m.in. paradygmat skupionej reprezentacji informacji i reprezentacji rozproszonej, budowanie bardziej skomplikowanych asocjacji poprzez łączenie prostszych modeli pamięci asocjacyjnych. Autorka m.in.: "Pamięci asocjacyjne" (2002); "Ćwiczenia z mikrokontrolera PIC z wykorzystaniem języka maszynowego" (współautorka: 2008); "Mikrokontroler PIC w zastosowaniach" (współautorka: 2009); "Meandry programowania w języku R" (współautorka: 2013).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Odkrywanie właściwości sieci neuronowych: przy użyciu programów w języku C#