Antonina Kłoskowska

(1919-2001) polska socjolog. Urodziła się w Piotrkowie Trybunalskim, zmarła w Warszawie. Była uczennicą Józefa Chałasińskiego, Jana Szczepańskiego i Stanisława Ossowskiego. Do 1976 r. prof. Uniwersytetu Łódzkiego, następnie, po przeniesieniu do Warszawy, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 1977 r. kierowała Zakładem Socjologii Kultury. Od 1973 roku członek korespondent PAN, a od 1983 – członek rzeczywisty Akademii. W latach 1989-1994 przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jako pierwsza w Polsce zajęła się socjologią kultury. Wieloletnia redaktor naczelna kwartalnika "Kultura i Społeczeństwo", założonego w 1957 r. z inicjatywy Józefa Chałasińskiego. Autorka ponad 200 prac naukowych z dziedziny socjologii kultury, m.in.: "Machiavelli jako humanista na tle włoskiego Odrodzenia" (1952, wyd. 1); "Kultura masowa: krytyka i obrona" (1964, wyd. 1); "Socjologia kultury " (1981, wyd. 1); "Oblicza polskości" (redakcja: 1990); "Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 1: Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze" (redakcja: 1991); "Kultury narodowe u korzeni" (1996).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Społeczne ramy kultury

Z historii i socjologii kultury