Antoni Sułek

(ur. 1945 r.) prof. w Zakładzie Metodologii Badań Socjologicznych w Instytucie Socjologii UW. Uczeń Stefana Nowaka, pod kierunkiem którego przygotował rozprawę doktorską „Miejsce eksperymentu w naukach społecznych”. Członek i zastępca przewodniczącego Komitetu Socjologii PAN, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Rady Programowej „Otwarta Rzeczpospolita” – Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii. W latach 1999-2001 pełnił przy Jerzym Buzku funkcję Głównego Doradcy Prezesa Rady Ministrów ds. społecznych. Antoni Sułek był pierwowzorem postaci pana Sułka w słuchowisku "Kocham pana, panie Sułku" (1973–2000) Jacka Janczarskiego. Zainteresowania badawcze: metodologia i historia badań społecznych, parametryzacja nauk społecznych oraz badania opinii publicznej. Autor m.in.: "Logika analizy socjologicznej" (wybór tekstów: 1979 i nast.); "Rzeczywistość polska i sposoby radzenia sobie z nią" (współredakcja: 1987); "Poza granicami socjologii ankietowej" (współredakcja: 1989); "W terenie, w archiwum i w laboratorium: studia nad warsztatem socjologa" (1990); "Śląsk – Polska – Europa: zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej" (współautor opracowania: 1998); "Ogród metodologii socjologicznej" (2002); "Solidarność: wydarzenie, konsekwencje, pamięć" (opracowanie: 2006); "Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim: fragmenty historii" (2007 i nast.); "Obrazy z życia socjologii w Polsce" (2011); "Ossowski z perspektywy półwiecza" (2014).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Eksperyment w badaniach społecznych

Sondaż polski: przygarść rozpraw o badaniach ankietowych