Anna Wyka

prof. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Ekspertka wielu organizacji, w tym UNESCO i Fundacji im. S. Batorego, w dziedzinie kultury, ekologii oraz metodologii badań jakościowych. Zainteresowania badawcze: teoria i metodologia statystyki, literatura polska XX wieku, komunikacja masowa: telewizja i radio w Polsce i na świecie, filozofia przyrody, społeczne aspekty ochrony środowiska w Polsce i na świecie. Autorka m.in.: "Oświata radiowo-telewizyjna w krajach pozaeuropejskich" (współautorka: 1976); "Badania "rozumiejące" stylu życia - narzędzia" (współautorka oprac.: 1988); "Gęba polska czyli Mistrz Gombrowicz" (2006). Książka "Badacz społeczny wobec doświadczenia" (1993) została wyróżniona w 1995 r. prestiżową Nagrodą im. Stanisława Ossowskiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.


Liczba opublikowanych utworów: 1

Badacz społeczny wobec doświadczenia