Anna Sobczak

dr. Archiwistka, historyczka. Aktualnie odbywa staż w International Atomic Energy Agency (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej), gdzie zajmuje się planowaniem digitalizacji dokumentacji papierowej oraz archiwizacji materiałów elektronicznych. Zainteresowania naukowe: digitalizacja zasobów archiwalnych, archiwizacja e-archiwaliów (ang. Digital Preservation/Digital Continuity), media społecznościowe, udostępnianie zasobów dziedzictwa narodowego (szczególnie archiwaliów), zarządzanie dokumentem (ang. Records Management), e-administracja, informatyzacja urzędów i archiwów. Autorka m.in.: "Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum: narodziny cyfrowej tożsamości archiwów w Niemczech" (2014); "Die "Anfänge Christianisierung Polens" (współredakcja: 2014); "Historia 2.0" (współredakcja: 2015).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Historia 2.0

Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum: narodziny cyfrowej tożsamości archiwów w Niemczech