Anna Kozłowska

dr, starszy wykładowca w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, adiunkt w Instytucie Reklamy Wyższej Szkoły Promocji, gdzie pełni także funkcję dyrektora Instytutu. Opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Rozwoju Osobistego. Kieruje Podyplomowymi Studiami Reklamy i prowadzi stronę internetową Zakładu Socjologii przy Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej w SGH. Zainteresowania badawcze: psychologiczne, kulturowe i społeczne aspekty reklamy, reklama a inne instrumenty komunikowania marketingowego. Autorka m.in.: "Reklama: socjotechnika oddziaływania" (2001 i nast.); "Reklama: techniki perswazyjne" (2011); "Tożsamość na przełomie wieków: nowe możliwości, nowe wyzwania" (współredakcja: 2012); "Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną" (współredakcja: 2013).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Oddziaływanie mass mediów