Anna J. Dąbrowska

mgr edukacji medialnej Wydziału Pedagogicznego UW, doktorantka na Wydziale Kulturoznawstwa SWPS w Warszawie. Uczestniczy w pracach zespołu Fundacji Nowoczesna Polska, realizującego projekt "Cyfrowa Przyszłość", w ramach którego powstają programy edukacji medialnej i informacyjnej dla szkół oraz instytucji zajmujących się edukacją nieformalną, takich jak domy kultury czy biblioteki. Dotychczas powstały dwa opracowania: "Edukacja medialna i informacyjna w Polsce: raport otwarcia" i "Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych" ( http://cyfrowaprzyszlosc.pl/publikacje/ ). Kompletny zestaw materiałów do prowadzenia edukacji medialnej na poziomie kl. 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych dostępny jest w serwisie http://edukacjamedialna.edu.pl/. Od listopada 2011 r. również ekspert z dziedziny edukacji medialnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zainteresowania badawcze: pedagogika medialna oraz nowe technologie.

Liczba opublikowanych utworów: 1

Dzieci sieci 2.0