Andrzej Piotrowski

(ur. 1947 r.) prof. w Zakładzie Badań Kultury Europejskiej Instytutu Socjologii UŁ. Członek m.in.: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Departamentu Badań Naukowych MNiSW. Członek zespołu Recenzentów Socjologii (N-116). Autor m.in.: "Cudze problemy : o ważności tego, co nieważne" (współredakcja: 1991, wyd. 1); "Biografia a tożsamość narodowa" (współredakcja: 1996, wyd. 1); "Rytualny chaos: studium dyskursu publicznego" (współredakcja: 1997); "Obszary ładu i anomii: konsekwencje i kierunki polskich przemian" (współredakcja: 2006).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Ład interakcji: studia z socjologii interpretatywnej

Socjologia języka

Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna