Andrzej Paczkowski

(ur. 1938) prof. w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej Instytutu Studiów Politycznych PAN. Członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej. W l. 1966-1974 pracownik PAN (Pracownia Dziejów Czasopiśmiennictwa Polskiego, Instytut Badań Literackich), usunięty z pracy z powodów politycznych. W l. 1975-1980 pracownik Biblioteki Narodowej, od 1980 r. pracownik Instytutu Historii PAN, zaś od 1990 r. – ISP PAN. W l. 1974–1995 (przez 7 kadencji) prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Zainteresowania badawcze: partia komunistyczna jako ośrodek władzy politycznej, aparat bezpieczeństwa, życie społeczne i polityczne w komunistycznej Polsce, opozycja i opór społeczny w Polsce w l. 1944-1989, czasopisma nielegalne polskie w l. 1939-1989 r., prasa polska, w tym czasopisma polityczne i ludowe, czasopisma polonijne. Autor m.in.: "Prasa polityczna ruchu ludowego: 1918-1939" (1970); "Czwarta władza: prasa dawniej i dziś" (1973); "Prasa polonijna w latach 1870-1939: zarys problematyki" (1977); "Prasa polska w latach 1918-1939" (1980); "Życie polityczne w Polsce: 1944-1948" (1983); "Stanisław Mikołajczyk, czyli Klęska realisty: (zarys biografii politycznej)" (1991); "Pół wieku dziejów Polski 1939-1989" (1995 i nast., w tym 4 wydania obcojęzyczne: węgierskie (1997), czeskie (2000), chorwackie (2001) i angielskie (2003)); "NKWD o Polsce i Polakach: rekonesans archiwalny" (współredakcja: 1996); "Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski: szkice do portretu PRL" (1999); "Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1950-1952: taktyka, strategia, metody" (współautor: 2000); "Droga do «mniejszego zła»: strategia i taktyka obozu władzy: lipiec 1980–styczeń 1982" (2002); "Strajki, bunty, manifestacje jako «polska droga» przez socjalizm" (2003); "Centrum władzy w Polsce 1948-1970" (redakcja: 2003); "Wojna polsko-jaruzelska: stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983" (2006 i nast.); "From Solidarity to martial law: the Polish crisis of 1980-1981: a documentary history" (współredakcja: 2007); "Niepokorni: rozmowy o Komitecie Obrony Robotników: relacje członków i współpracowników Komitetu Obrony Robotników zebrane w 1981 roku" (współautor: 2008); "Trzy twarze Józefa Światły: przyczynek do historii komunizmu w Polsce" (2009).

Liczba opublikowanych utworów: 8

Trzy twarze Józefa Światły: przyczynek do historii komunizmu w Polsce

Czwarta władza: prasa dawniej i dziś

Strajki, bunty, manifestacje jako „polska droga” przez socjalizm

Droga do „mniejszego zła”: strategia i taktyka obozu władzy: lipiec 1980–styczeń 1982

Prasa polonijna w latach 1870-1939: zarys problematyki

Prasa polityczna ruchu ludowego: 1918-1939

Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939

Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski: szkice do portretu PRL