Andrzej Leder

prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, gdzie kieruje Zespołem Badawczym Filozofii Kultury. Filozof i psychiatra. W latach 1995–2012 pracował jako psychoterapeuta w Zespole Pomocy Psychoterapeutycznej w Warszawie (w 1998 r. uzyskał Certyfikat Psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Zainteresowania badawcze: filozofia kultury, w tym fenomenologia, oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego, psychologia jednostki w perspektywie czasu. Autor m.in. "Nieświadomość jako pustka" (2001); "Nauka Freuda w epoce «Sein und Zeit»" (2007); "Horyzonty fenomenologii", t. 1 (współredakcja: 2008).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku

Przemiana mitów druga, czyli wojna o obrazy