Andrzej Klimczuk

Socjolog, badacz terenowy, konsultant, wolontariusz. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Network for Social Policy Analysis i European Map of Intergenerational Learning. Do sierpnia 2013 wiceprezes Zarządu Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” (www.soclab.org.pl). W latach 2002-2009 redaktor i korespondent wydawnictw o grach komputerowych. Wolontariusz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku, m.in. przy projektach społeczno-artystycznych „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego”, „Ładniej? PRL w przestrzeni miasta”, „35 lat później” i „Audiobus. Dźwiękowy przewodnik do słuchania w autobusach komunikacji miejskiej”, oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przy projekcie promocji zarządzania wiekiem „Zysk z dojrzałości”. Autor prac naukowych z zakresu gerontologii, ludologii i polityki społecznej.

Liczba opublikowanych utworów: 5

Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok

Aging in the social space

Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych

Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim

Generations, intergenerational relationships, generational policy