Andrzej Jezierski

(1930-2002) prof. Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz Instytutu Historycznego PAN. Historyk. Zainteresowania naukowe: historia społeczno-gospodarcza Polski XIX i XX w., historia bankowości w Polsce i zagranicą. Autor m.in.: "Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1831-1864" (współautor: 1958); "Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1975" (współautor: 1980, wyd. 1); "Historia gospodarcza Polski: 1815-1980" (1987); "Bank Polski SA: 1924-1951" (współautor: 1994); "Dzieje gospodarcze Polski w zarysie do 1989 r." (współautor: 1994, wyd. 1); "Pierwsze lata działalności Narodowego Banku Polskiego: narodziny systemu finansowego PRL" (współautor: 1996); "Historia gospodarcza Polski" (współautor: 1997, wyd. 1); seria "Historia Polski w liczbach" (współredaktor: 1998, 1. nr); "Globalizacja, polityka, gospodarka: szkice do konwersacji przy świątecznym stole" (2000); "Narodowy Bank Polski 1948-1970" (współautor: 2001).

Liczba opublikowanych utworów: 4

Cenniejsze od złota: z dziejów polskiego hutnictwa żelaza

Dwa wieki przemysłu w Polsce: zarys dziejów

Handel zagraniczny Królestwa Polskiego 1815-1914

Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1840-1910