Andrzej Gębura

(ur. 1954) dr inż., adiunkt w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie. Związany zawodowo z obsługą i diagnostyką lotniczych instalacji elektroenergetycznych i układów elektromechanicznych. Zainteresowania badawcze: elektrotechnika, diagnostyka maszyn, lotnictwo.

Liczba opublikowanych utworów: 1

Metoda modulacji częstotliwości napięcia prądnic pokładowych w diagnozowaniu zespołów napędowych