Andrzej Adamski

(ur. 1973 r.) ks. dr hab., adiunkt w Katedrze Internetu i Komunikacji Cyfrowej Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Dyrektor Instytutu, pełnomocnik dziekana ds. tworzenia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Teologicznym UKSW, pełnomocnik dziekana ds. realizacji umowy o współpracy z Uniwersytetem Wileńskim, członek Rady Wydziału Teologicznego UKSW, członek kolegium elektorów Wydziału Teologicznego UKSW na lata 2008-2016, członek Komisji Regulaminowo-Programowej Wydziału Teologicznego UKSW. Członek zwyczajny Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz European Communication Research and Education Association (ECREA). Redaktor naczelny internetowego kwartalnika naukowego Wydziału Teologicznego UKSW "Kultura-Media-Teologia”, członek zespołu recenzentów „Journal of Computer-Mediated Communication”, wydawanego przez Uniwersytet Calgary. Zainteresowania badawcze: teologia środków społecznego przekazu, medioznawstwo, polski system medialny, Internet. Autor m.in.: "Kapłan i dziennikarz: błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931)" (2008); "Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa" (redakcja: 2012); "Media w analogowym i cyfrowym świecie: wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej" (2012).

Liczba opublikowanych utworów: 1

The church in Poland in the mirror of the press