Aldona Jawłowska

(1934-2010) prof. Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Badała szeroko pojętą kulturę, w tym style życia, m.in. konsumpcjonizm i style alternatywne, a także kulturę artystyczną, szczególnie teatry alternatywne. Interesowała się ponadto globalizacją i miejscem polskiego społeczeństwa w integrującej się Europie. Autorka m.in.: "Różnica i różnorodność: o kulturze ponowoczesnej - szkice krytyczne (redaktor: 1996); "Konsumpcja: istotny wymiar globalizacji kulturowej" (współredaktor: 2005).


Liczba opublikowanych utworów: 2

Drogi kontrkultury

Więcej niż teatr