Agnieszka Sieradzka-Mruk

dr, adiunkt w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki na Wydziale Polonistyki UJ. Członek i sekretarz Komisji Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, członek Komisji Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Zainteresowania badawcze: lingwistyka tekstu, stylistyka językoznawcza, pragmalingwistyka, genologia lingwistyczna, retoryka, język religijny. Autorka m.in.: "Język polski: encyklopedia szkolna: gimnazjum" (współautorka haseł: 2003); "Odbiorca jako czynnik kształtujący wypowiedź: na przykładzie kazań dla dzieci" (2003).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Odbiorca jako czynnik kształtujący wypowiedź: na przykładzie kazań dla dzieci