1. Wstęp
 2. Rozdział I. Obszar, środowisko, rozwój gospodarczy i społeczny Prus Książęcych w połowie XVI wieku
 3. Rozdział II. Książę a stany w latach 1525—1541 na tle dziejów reprezen­tacji stanowej w Prusach
 4. Rozdział III. Sejm letni 1542 - dyskusja nad projektem "Regimentsnottel"
 5. Rozdział IV. Sejm listopadowy 1542 r., uchwalenie "Regimentsnottel"
 6. Rozdział V. Analiza dokumentu "Regimentsnottel"
 7. Rozdział VI. Starania o zatwierdzenie w Polsce, realizacja i znaczenie "Regimentsnottel"
 8. Wykaz skrótów
 9. Bibliografia
 10. Zusammenfassung (Streszczenie)
 11. Indeks osób
 12. Indeks nazw geograficznych

Wstęp


0003 0004 0005 0006 0007 0008


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku