1. Przedmowa
  2. Rosja wobec polskich prób reform w latach 1738-1744
  3. Rosja wobec planów reform ustrojowych niezrealizowanej konfederacji Czartoryskich z lat 1762-1763
  4. Przegrana walka o głosowanie większością. Stanisław August od października do grudnia 1766 r.
  5. Ambasador Otto Stackelberg w dobie wojny o sukcesję bawarską
  6. Dwa niezrealizowane projekty polityczne Katarzyny II z początku 1789 r.
  7. Ostatnie miesiące ambasady Ottona Stackelberga w świetle jego raportów (styczeń 1789 - czerwiec 1790)
  8. Źródła i literatura . Wykaz skrótów
  9. Skorowidz osób

Przegrana walka o głosowanie większością. Stanisław August od października do grudnia 1766 r.


0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065

Dalej: 21-41

Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska