1. I. Wstęp autora
 2. II. Część teoretyczna. 1. Specyficzne własności nauczycielstwa akademickiego
 3. 2. Podstawowe orientacje pedeutologiczne. Implikacje socjologiczne
 4. 3. Założenia paradygmatyczne i orientacje teoretyczne wykorzystane w analizie socjologicznej
 5. III. Część metodologiczna. 4. Metodologia Teorii Ugruntowanej – ogólna charakterystyka
 6. 5. Techniki zbierania danych
 7. 6. Etyczne aspekty badania
 8. IV. Część empiryczna. 7. Proces stawania się nauczycielem akademickim – ujęcie synchroniczne
 9. 8. Proces stawania się nauczycielem akademickim – ujęcie diachroniczne
 10. 9. Wnioski końcowe
 11. V. Bibliografia
 12. VI. Spis rysunków i wykresów

I. Wstęp autora


0005 0006


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska