1. Wprowadzenie
 2. Terminologia i klasyfikacja
 3. Przywilej budziński
 4. Postanowienia ugody koszyckiej
 5. Decyzje podatkowe w przywileju koszyckim – możliwości interpretacyjne
 6. Podatki okresu przedprzywilejowego – źródła dyplomatyczne i ich wykorzystanie
 7. Podatki w przekazach kronikarskich
 8. Stawka poradlnego przedprzywilejowego
 9. Zmiany w dochodach feudałów po wydaniu przywilejów skarbowych
 10. Zmiany w obciążeniu podatkowym wprowadzone aktami z 1374/1381 r.
 11. Znaczenie przywilejów andegaweńskich dla skarbowości państwa
 12. Rzekomy zjazd koszycki w roku 1373
 13. Kontrkandydaci Andegawenki do sukcesji po Ludwiku
 14. Kościół polski a sprawa sukcesji i podatków
 15. Zakończenie
 16. Wykaz skrótów
 17. Od redakcji

Wprowadzenie


0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku