1. Wstęp
 2. Część 1. Zbliżenie polityczne i gospodarcze między Prusami Książęcymi a Prusami Królewskimi i Koroną w latach 1525-1548
 3. Rozdział I. Nowa polityka księcia Albrechta wobec Prus Królewskich i Korony w latach 1525-1526
 4. Rozdział II. Współpraca parlamentarna Prus Książęcych z Prusami Królewskimi w latach 1527-1548
 5. Część 2. Współudział grupy rządzącej w Prusach Królewskich w tworzeniu polskiej polityki księcia Albrechta w latach 1525-1548
 6. Rozdział I. Kształtowanie się kręgu księcia Albrechta w Prusach Królewskich i początki jego działalności w latach 1525-1532
 7. Rozdział II. Krąg księcia Albrechta w Prusach Królewskich w latach 1532-1537
 8. Rozdział III. Wpływ kręgu księcia Albrechta na jego polską politykę w latach 1537-1544
 9. Rozdział IV. Dwutorowość polityki Prus Książęcych wobec Polski i współudział w niej stronników z Prus Królewskich w latach 1544-1548
 10. Zakończenie
 11. Bibliografia
 12. Zusammenfassung
 13. Indeks nazwisk. Indeks nazw geograficznych

Wstęp


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku