1. Wstęp
  2. Dynamika rozwoju poezji późnobarokowej w Polsce
  3. "Poezja emocji"
  4. Obrazowanie poetyckie baroku – rozkwit i kryzys
  5. W kręgu tradycji gotyckich
  6. Pomiędzy "prymitywizmem" a kunsztownością
  7. Problem rokoka
  8. Uwagi końcowe
  9. Przypisy
  10. Indeks osób – oprac. Barbara Gomulicka

Dynamika rozwoju poezji późnobarokowej w Polsce


0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029

Dalej: 21-41

Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku