Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu: dzieje pewnej idei
Marcin Wodziński

162 stron
Okladka