1. Wprowadzenie
  2. ACTA – Źródła protestu
  3. Potencjał ruchu społecznego
  4. Komunikat NO LOGO. Młodzież przeciw porozumieniom ACTA
  5. Kim są i jak działali ACTA-wiści?
  6. Wiedz, że coś się dzieje. Walka o autonomię a nowe ruchy społeczne
  7. Zaangażowanie społeczne a Facebook. Rola internetowych narzędzi komunikacyjnych w stymulowaniu dyskusji publicznej i zaangażowania społecznego oraz w kreowaniu ich kształtu
  8. Biogramy
  9. Europejskie Centrum Solidarności i Zespół Analiz Ruchów Społecznych
  10. Summary

Wprowadzenie


0006 0007 0008


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska