1. Wstęp
  2. Królestwo Polskie u progu powstania styczniowego
  3. Rada Miejska Częstochowy a sprawa reformy samorządowej w Królestwie Polskim w latach 1861-1863
  4. Zamiana miast na osady w Królestwie Polskim
  5. Procesy urbanizacyjne w Królestwie Polskim po 1864 r.
  6. Z zagadnień ksztaltowania się burżuazji polskiej
  7. Burżuazja polska na tle europejskim
  8. Leon Newachowicz (1778-1831)
  9. Zakłady Budowy Maszyn w Żarkach Piotra Steinkellera
  10. Studenci polscy w Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu w latach 1867-1876
  11. Burżuazja w Polsce - założenia badawcze

Leon Newachowicz (1778-1831)


0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku