1. Rozdział I. Psychoanaliza w badaniach humanistycznych
  2. Rozdział II. Kino wobec problematyki psychoanalitycznej i widza
  3. Rozdział III. Główne pojęcia psychoanalitycznego modelu widza filmowego
  4. Rozdział IV. Widz-w-tekście i poza nim
  5. Rozdział V. Widz-w-świecie musicalu: próba scalenia
  6. Rozdział VI. Wkład psychoanalizy do teorii widza filmowego
  7. Bibliografia
  8. Filmografia

Rozdział I. Psychoanaliza w badaniach humanistycznych


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku