1. Słowo wstępne
  2. 1. Podział rękopisów
  3. 2. Co mówi wygląd rękopisu?
  4. 3. Co mówi pismo rękopisów?
  5. 4. Co mówią ilustracje i inne zdobienia?
  6. 5. Etapy wędrowania
  7. 6. Paratekst
  8. Podsumowanie i więcej
  9. Kilka wskazówek bibliograficznych
  10. Notki o rękopisach

Słowo wstępne


0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska