1. W stronę dekonstrukcji w architekturze Peter Eisenman
 2. Misreading... and Other Errors
 3. Choral Works czy Separate Tricks
 4. Architektura, która naśladuje niemą filozofię
 5. Aneks Architektura pisze nadal Balzakowskie powieści. Eisenman a literatura Bernard Tschumi
 6. Od perwersji do dekonstrukcji
 7. Bliżej dekonstrukcji
 8. Park dekonstrukcji
 9. Zakończenie. Destrukcja jako konstrukcja. Paradoksy dekonstrukcji w architekturze
 10. Summary
 11. Spis ilustracji
 12. Bibliografia
 13. Indeks osób
 14. Informacja o pierwodrukach

W stronę dekonstrukcji w architekturze Peter Eisenman


0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska