1. Wstęp
 2. Cele i metodologia
 3. Sztuczna inteligencja i lingwistyka komputerowa
 4. Gramatyka komunikacyjna
 5. Zastosowania gramatyki komunikacyjnej w lingwistyce komputerowej
 6. Definicje i typologie parafraz
 7. Typologia słowotwórczych parafraz w języku polskim
 8. Parafrazowanie poprzez werbalizację
 9. Parafrazowanie poprzez adiektywizację
 10. Parafrazowanie poprzez substantywizację
 11. Parafrazowanie poprzez adwerbializację
 12. Podsumowanie
 13. Bibliografia

Sztuczna inteligencja i lingwistyka komputerowa


0006 0007 0008


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska