Wojsław Molè

(1886-1973) słoweński prof., historyk sztuki, poeta i krytyk literacki. Zainteresowania badawcze: sztuka starożytna, starochrześcijańska i bizantyńska, teoria i krytyka artystyczna. Zainicjował badania nad sztuką pobizantyńską w Polsce. Autor m.in. "Sztuka starochrześcijańska" (1948); "Udział sztuki polskiej w Renesansie europejskim" (1953); "Podstawy i tendencje romantyzmu w sztukach plastycznych" (1955); "Ikona ruska: pradzieje ikony ruskiej: rozwój w okresie od XI do XIV w.: Teofan Grek i Andrzej Rublew" (1956).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Sztuka Słowian południowych

Sztuka rosyjska do 1914 roku