Tomasz Zarębski

dr, adiunkt w Zakładzie Filozofii Instytutu Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze: problemy związane z teorią racjonalności, teorią argumentu, zagadnienia z zakresu filozofii języka, epistemologia. Autor m.in.: "Neopragmatyzm Roberta B. Brandoma" (2013).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Od paradygmatu do kosmopolis: filozofia Stephena E. Toulmina