Tomasz Kargul

dr inż., adiunkt Pracowni Metalurgii Procesów Tlenowych i Odlewania w Katedrze Metalurgii Stopów Żelaza AGH w Krakowie. Autor publikacji z zakresu technologii wytwarzania i przetwarzania.

Liczba opublikowanych utworów: 1

Hybrydowy model procesów pozapiecowej rafinacji stali