Przemysław Żukiewicz

dr, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autor blogów "Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku (panel 23)" i "Poli(kry)tyka". Zainteresowania badawcze: przywództwo polityczne, teoria władzy, walka o władzę. Autor m.in.: "Liderzy polityczni w polskich komisjach śledczych: metody pozyskiwania społecznej akredytacji" (2009); "Przywództwo polityczne: teoria i praktyka" (2011); "Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: analiza porównawcza" (2013).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Przywództwo labilne: mechanizm powrotu do władzy w świetle teorii przywództwa politycznego

Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej

Deficyt polityki społecznej w warunkach kryzysu gospodarczego. Zarys problematyki na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich