Piotr Matczak

dr hab., adiunkt i kierownik Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych w Instytucie Socjologii UAM oraz prof. Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Ukończył UAM w Poznaniu i Uniwersytet Amsterdamski w Holandii. Członek Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą, European Sociological Association (członek rady Sociology of Risk and Uncertainty Research Network), European Society for Ecological Economics, International Association for Society and Natural Resources. Zainteresowania badawcze: analiza instytucjonalnego aspektu problemów społecznych i polityk publicznych (powodzie i inne ryzyka; zarządzanie kryzysowe; ochrona środowiska); rozwój zrównoważony zarządzania we wspólnotach miejskich i wiejskich; adaptacja do zmiany klimatu; zarządzenie ryzykiem. Autor m.in.: "Problemy ekologiczne jako problemy społeczne" (2000); "Konflikt nieunikniony: wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem" (współredakcja: 2001, wyd. 1); "Rady: w poszukiwaniu sensu lokalnego działania" (2008).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Problemy ekologiczne jako problemy społeczne

Rady osiedli: w poszukiwaniu sensu lokalnego działania