Marek Cetwiński

prof. Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie kieruje Zakładem Historii Starożytnej i Średniowiecznej. Wykładał na wielu krajowych uczelniach. W 2012 r. został wybrany w skład Komitetu Nauk Historycznych PAN. Zainteresowania badawcze: historia średniowiecza, nauki pomocnicze historii, historia historiografii, źródłoznawstwo średniowieczne. Autor bardzo wielu książek, opracowań, artykułów naukowych. Opublikował m.in. "Herby, legendy, dawne mity" (współautor: 1987); "Od Polski drewnianej do murowanej" (1994 i nast.); "Śląski tygiel: studia z dziejów polskiego średniowiecza" (2001).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Rycerstwo śląskie do końca XIII w.: biogramy i rodowody

Rycerstwo śląskie do końca XIII w.: pochodzenie, gospodarka, polityka