Marcin Wodziński

(ur. 1966) prof. i kierownik Zakładu Studiów Żydowskich w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Główny konsultant historyczny Muzeum Historii Żydów Polskich (od 2010 r.). Zainteresowania badawcze: historia społeczna Żydów w XIX-wiecznej Polsce, regionalne dzieje Żydów na Śląsku, żydowska kultura sepulkralna. Autor: "Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w." (1996); "Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach" (1998); "Jews in Silesia" (współredakcja: 2001); "Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej" (współredakcja: 2007); "Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu: z dziejów stosunków politycznych" (2008).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu: dzieje pewnej idei