Jan Cieciuch

(ur. 1974 r.) dr hab., adiunkt w Katedrze Psychologii Rozwoju Człowieka Instytutu Psychologii UKSW w Warszawie. Członek Komitetu Psychologii PAN. Prezes Stowarzyszenia Filomatów, powstałego w 2011 r. w celu wspierania rozwoju nauki w różnych jej dyscyplinach. Dyrektor założonego przez Stowarzyszenie Wydawnictwa Liberi Libri ( http://www.liberilibri.pl/wydawnictwo ), które wydaje książki naukowe, stosując model Open Access. Laureat Narody Teofrasta w 2014 r. za książkę "Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości", przyznanej w kategorii najlepsza psychologiczna książka naukowa roku. Autor m.in.: "Relacje między systemami wartości a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania" (2007); "Axiological aspects of development in youth" (współredakcja: 2009).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości